Bạn đang ở đây

Hệ thống VSAT, DTH, Inmarsat

Hệ thống VSAT, DTH, Inmarsat

Là hệ thống thông tin có sự tham gia của vệ tinh, thực hiện truyền và nhận các thông tin khác nhau như video, voice, data,… giữa các điểm, các vùng trên mặt đất một cách gián tiếp qua vệ tinh.

Thông tin sản phẩm

Hệ thống thông tin vệ tinh bao gồm 3 phân đoạn chính: Phân đoạn mặt đất, phân đoạn không gian và phân đoạn điều khiển. 
Phân đoạn mặt đất là phân đoạn diễn ra các quá trình lấy thông tin cần trao đổi (data, video, audio...), thực hiện mã hóa/ giải mã, điều chế/ giải điều chế, khuếch đại công suất và nâng tần; bao gồm phân đoạn mặt đất hướng phát (gọi tắt là trạm mặt đất phía phát - Tx Earth Station) và phân đoạn mặt đất hướng thu (Rx Earth Station). Trong phân đoạn mặt đất không thể thiếu các thành phần sau:

- Hướng phát: Bao gồm các khối như Mã hóa, Điều chế, Khuếch đại công suất và nâng tần, Anten hướng phát. Tùy theo yêu cầu về băng tần hoạt động mà thành phần Modulator, BUC, HPA hay Anten sẽ có những yêu cầu kỹ thuật khác nhau

- Hướng thu: Anten thu, Bộ khuếch đại tạp âm thấp và hạ tần, Giải điều chế, Giải mã hóa. Các yếu tố liên quan tới băng tần hoạt động cũng sẽ quyết định thành phần cấu trúc của thiết bị sử dụng

Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Việt Thông với đội ngũ nhân viên hơn 20 năm kinh nghiệm, đã thực hiện rất nhiều dự án liên quan tới lĩnh vực này, đã từng dựng rất nhiều trạm thu phát mặt đất cố định (fixed ES) hoặc lưu động (portable ES) với các khách hàng lớn như: VNPTnet (tiền thân là công ty Viễn thông Quốc tế), Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình VTC, Đại học Bách Khoa Hà Nội, ... Tại đây, chúng tôi cung cấp các giải pháp liên quan tới thiết bị xử lý tín hiệu ở băng tần cơ sở (Datum system, Datacomtech), thiết bị khuếch đại công suất và nâng tần băng C, băng Ku (Actox, Teledyne Paradise Datacom, Advantech), thiết bị khuếch đại công suất lớn theo công nghệ SSPA (Actox, Teledyne Paradise Datacom, Advantech), anten thu/ phát (Antesky, GDSatcom, Ultra Gigasat, ASC, Sat-lite, ...), thiết bị khuếch đại tạp âm thấp và hạ tần LNB (Norsat, SPC,...)

Sản phẩm cùng nhóm