Bạn đang ở đây

Thiết bị khuếch đại công suất

Thiết bị khuếch đại công suất

Thiết bị khuếch đại công suất
- Input: L-band (optional), Output: C-band, Ku-band, X-band, Ka-band ....
- Nâng tần: Tùy chọn (băng C, băng Ku, ...)
- Công suất: 5W - 1,1 kW
- Công nghệ: SSPA GaAs
- Chế độ hoạt động: Standalone, Redundant System 1:1, 1:2
- 10 MHz reference optional

Sản phẩm cùng nhóm