Bạn đang ở đây

Eclipse TX Camera wireless on a steadicam

Hệ thống truyền dẫn tín hiệu Video chuẩn 4K cho Camera được thực hiện trong ngày lễ Độc lập của Singapore trong thời gian vừa qua