Bạn đang ở đây

Thiết bị khuếch đại tạp âm thấp và hạ tần

Thiết bị khuếch đại tạp âm thấp và hạ tần

LNB = Low noise amplifier + Downconverter
Input: C-band, Ku-band, Ka-band, X-band,... (waveguide flange)
Output: L-band (N-type, F-type, waveguide flange)
Hiện nay, một yếu tố tác động lớn tới hướng thu của các hệ thống thông tin vệ tinh băng C chính là việc quy hoạch tần số cho dải tần di động 5G. Do đó, cần có các biện pháp để hạn chế sự tác động này. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm cùng nhóm