Bạn đang ở đây

Hệ thống thông tin vô tuyến

Hệ thống thông tin vô tuyến

Hệ thống thông tin vô tuyến là hệ thống thông tin thực hiện truyền và nhận thông tin qua môi trường truyền sóng là môi trường vô tuyến

Thông tin sản phẩm

Hệ thống thông tin vô tuyến có cấu trúc bao gồm 3 thành phần chính:

- Máy phát vô tuyến: thực hiện mã hóa nguồn, mã hóa kênh, điều chế. Trong đó có các khâu chức năng: nâng tần, khuếch đại công suất cũng như phát sóng mang vô tuyến ra kênh truyền

- Kênh truyền: là nơi lan truyền sóng vô tuyến (sóng điện từ ngang), có thể là trong một tòa nhà, ngoài trời hoặc phản xạ trên các tầng điện ly

- Máy thu vô tuyến: thu tín hiệu sóng vô tuyến, thực hiện hạ tần, lọc nhiễu, giải điều chế, giải mã hóa nguồn và mã hóa kênh

Khoảng cách mà sóng vô tuyến lan truyền được trong môi trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có suy hao truyền sóng, tăng ích của anten thu/phát và công suất máy phát cũng như độ nhạy máy thu.

Sản phẩm cùng nhóm