Bạn đang ở đây

PRORXD-1RU Receiver Decoder

PRORXD-1RU Receiver Decoder

Bộ thu và giải mã tín hiệu chuẩn HD
- Giải mã hóa: SD/HD MPEG2/4 4:2:2 decoding
- Hoạt động dựa trên kiến trúc anten phân tập 4 đường
- Output: Composite SD/HD-SDI, HDMI, ASI in/out

Sản phẩm cùng nhóm