Bạn đang ở đây

PRORXD - 8 – 2RU 4K Receiver

PRORXD - 8 – 2RU 4K Receiver

Bộ thu và giải mã tín hiệu chuẩn 4K
- Giải mã hóa: HEVC SD/HD/4K decoding
- Hoạt động dựa trên kiến trúc anten phân tập 8 đường
- Output: 2 x HDMI type A

Sản phẩm cùng nhóm