Bạn đang ở đây

PRORXD - 8 – 2RU HD Receiver

PRORXD - 8 – 2RU HD Receiver

Bộ thu và giải mã tín hiệu chuẩn HD
- Giải mã hóa: MPEG2/4 decoding
- Hoạt động dựa trên kiến trúc anten phân tập 8 đường
- Output: Composite SD / HD-SDI, HDMI, ASI in / out

Sản phẩm cùng nhóm