Bạn đang ở đây

Hệ thống truyền tín hiệu qua sợi quang

Hệ thống truyền tín hiệu qua sợi quang

Hệ thống thông tin cáp sợi quang là hệ thống thực hiện trao đổi dữ liệu/ thông tin qua kênh truyền vật lý là sợi quang

Thông tin sản phẩm

Hệ thống bao gồm có 3 phần chính: khối phát quang, khối thu quang và kênh truyền (sợi quang, tên gọi khác là cáp sợi quang hoặc cáp quang)

- Khối phát quang: nhận dữ liệu đầu vào (data/ audio/ video), là tín hiệu điện, thực hiện chuyển đổi tín hiệu điện sang tín hiệu quang (tia sáng) phù hợp với kênh truyền dẫn. Đặc trưng của khối phát quang là công suất phát của khối, giá trị này thường được tính bằng đơn vị dBm. Nguồn phát quang hiện nay bao gồm 2 loại: LED và Laser Diode

- Khối thu quang: nhận tín hiệu quang từ sợi quang, thực hiện chuyển đổi tín hiệu quang sang tín hiệu điện để thu được tín hiệu gốc ban đầu (Data/ Audio/ Video). Khối thu quang hiện nay có 2 loại: APD Diode và PIN Diode. Đặc trưng của khối thu quang là độ nhạy thu (một số tài liệu gọi với tên khác là công suất thu).

- Sợi quang: là nơi ánh sáng lan truyền. Trường hợp ánh sáng đi theo 1 đường duy nhất từ phía đầu đầu sợi quang tới phía cuối sợi quang, ta gọi đó là sợi quang đơn mode (Single mode). Trường hợp ánh sáng đi theo nhiều đường khác nhau, ta gọi đó là sợi quang đa mode (Multimode).Hiện nay, sợi quang có 3 cửa sổ bước sóng làm việc: 850nm, 1300nm, 1550nm. Cửa sổ bước sóng 850nm ít được sử dụng do sự suy hao và tán sắc của sợi quang tại cửa sổ này là lớn. Cửa sổ bước sóng 1300nm và 1550nm được sử dụng nhiều hơn, tùy theo yêu cầu về bài toán khoảng cách, đội ngũ tư vấn từ INSYS sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

Sản phẩm cùng nhóm