Bạn đang ở đây

DDT-4630/ DDR-4630

DDT-4630/ DDR-4630

DDT-4630 & DDR-4630 là cặp sản phẩm thực hiện truyền dẫn tín hiệu Video SD/HD/3G-SDI và ASI trên một sợi quang.
- Loại: Đơn kênh (single channel)
- Input: 2 x BNC
- Output: 2 x BNC
- Fiber: single mode
- Frame housing: FRU1034, FRU4001

Sản phẩm cùng nhóm