Bạn đang ở đây

DDT-4632/ DDR-4632

DDT-4632/ DDR-4632

DDT-4632 & DDR-4632 là cặp sản phẩm thực hiện truyền dẫn tín hiệu Video SD/HD/3G-SDI và ASI trên hai sợi quang.
- Loại: Dual kênh (Dual channel)
- Input: 2 x BNC
- Output: 2 x BNC
- Fiber: single mode
- Frame housing: FRU1034, FRU4001

Sản phẩm cùng nhóm