Bạn đang ở đây

Truyền dẫn tín hiệu qua mạng di động 3G/4G-LTE/5G

Truyền dẫn tín hiệu qua mạng di động 3G/4G-LTE/5G

Hệ thống truyền tín hiệu qua mạng di động là hệ thống mà dữ liệu được trao đổi thông qua việc sử dụng mạng di động 3G/4G-LTE/5G
- Thiết bị phát: trực tiếp tại hiện trường, biến đổi thông tin đầu vào (Data/ Video/ Audio) thành dạng tín hiệu phù hợp với kênh truyền di động
- Thiết bị thu: được đặt tại trạm thu (thường là phòng máy), có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ cloud và biến đổi ra dạng thông tin ban đầu
Để đảm bảo liên kết được bền vững, phía trạm thu thường yêu cầu có đường băng thông đi Quốc tế hướng download/ upload phải cố định

Sản phẩm cùng nhóm