Bạn đang ở đây

Bàn điều khiển RCCP-2A-LGS

Bàn điều khiển RCCP-2A-LGS

Hãng sản xuất/ xuất xứ: Telemetrics/ USA
Tự động lấy hình và tracking
Điều khiển và cài đặt thông qua user
Thích hợp cho các hoạt động liên quan tới hội nghị, giáo dục

Sản phẩm cùng nhóm