Previous Next

HOME > THIẾT BỊ MẠNG > MEDIA CONVERTERS, EXTENDERS & NIDS


Chúng tôi cung cấp giải pháp thiết bị của hãng Transition Networks -  là hãng của Mỹ, chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp liên quan tới truyền dẫn dữ liệu qua cáp quang dựa trên các yêu cầu về băng thông, cự ly truyền dẫn và tính chất bảo mật trong mạng viễn thông băng rộng. Các ứng dụng/ giải pháp của Transition Networks hiện nay bao gồm:

  • Bảo mật và giám sát
  • Hệ thống liên kết mạng trong trung tâm dữ liệu DC
  • Kinh doanh dịch vụ mạng
  • Hệ thống giao thông thông minh
  • Fiber to the Desk
  • Wireless backhaul

Ngày nay, cloud là lĩnh vực mới xuất hiện và đang rất được quan tâm, hệ thống mạng doanh nghiệp được ảo hóa từ các trung tâm dữ liệu, nơi đó  chứa đựng các tính toán, lưu trữ. Transition Networks cung cấp các giải pháp truyền dẫn từ doanh nghiệp tới cloud và từ cloud tới doanh nghiệp bằng cách sử dụng các dòng sản phẩm ở các tầng kết nối vật lý khác nhau như media converter, SFP, hệ thống đa dịch vụ ION,…
Viet Thong Development and Service Co., Ltd (INSYS)
Room 601, Bach Duong Building
459 Doi Can, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
  Phone: +84.24.3715 0408
Fax: +84.24.3767 4724
Email: info@insys.com.vn

© Copyright 2008-2021 by INSYS :.®. All rights reserved.

Web Design by thietkeviet.com